女警官大門寺櫻子
女警官大門寺櫻子(Nvjingguandamensiyingzi)  
作者:高橋升   
狀態:完結      地區:日本      語言:繁體      分類:搞笑 職場
版本:東立      最後出版:      掃者:
更新:2019-07-11      熱度:6
6.0 ★ ★ ★
0人評價
5星   0%
4星   0%
3星   0%
2星   0%
1星   0%
大門寺櫻子(27歲?單身)是東大法律系畢業的警察菁英。從她就任於一橋警察署以來,以她獨特的大門寺理論玩弄警察高層。
               
封面圖片鑒賞
 
  選擇封面: